Her er du: Forside

Forside

 


 

Desværre ingen badminton for motionister og seniorspillere i de næste 4 uger.

Børnene er undtaget

    ----------------------------------------------------------------------------------

Den ekstraordinær generalforsamling bliver afholdt

Trods opfordring fra flertallet af bestyrelsen til initiativtagerne til denne ekstraordinære generalforsamling, om at udvise samfundssind i denne Coronatid, har disse personer ikke været lydhøre over for dette.

Dette bevirker, at den ekstraordinær generalforsamling bliver afholdt som planlagt

onsdag den 28. oktober kl. 19.00

Flertallet af bestyrelsen mener dog stadigvæk, at Statsministerens og myndighedernes anbefalinger om ikke at mødes med flere end nødvendigt, må vægtes højere end afholdes af denne ekstraordinære generalforsamling og har derfor under denne hensyntagen bestemt sig for ikke at deltage.

Flertallet af bestyrelsen ønsker dog de fremmødte et godt og konstruktivt møde.

(Medlemmerne opfordres til at læse begge parters indlæg inden deltagelsen på generalforsamlingen – disse findes længere nede på denne hjemmeside)

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i VBK:  

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Information fra de respektive bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og resursepersoner
 3. Mistillidsvotum til medlemmer af bestyrelsen med den virkning, at de pågældende afgår.
 4. Grundet illoyalitet overfor bestyrelsen og dennes arbejde, udtrykker bestyrelsesmedlemmernerne (nævnt nedenfor under ’ad. 3’) et mistillidsvotum til Mogens Bygebjerg med det til følge, at han omgående udtræder af bestyrelsen.
 5. Der stemmes om Mogens Bygebjerg, på vegne af det samlede VBK, ønsker at han fortsætter sit bestyrelsesarbejde i VBK.
 6. Nyvalg til de bestyrelsesposter, der har været besat af de bestyrelsesmedlemmer, der er udtrykt mistillid til.
 7. Valg af 1 - 2 suppleanter.
 8. Eventuelt

 Ad.3:

Generalforsamlingen udtrykker sin mistillid til følgende bestyrelsesmedlemmer:

 1. Henrik Petersen
 2. Benny Schmidt
 3. Helga Jensen
 4. Martin Schmidt

Dette indebærer, at de pågældende afgår som bestyrelsesmedlem med det samme, og der foretages nyvalg til de pågældende poster.

---------------------------------------------------------------------------------------------  

Når 84% børn og unge samt

motionister

skal betale for 16% seniorer

DET ER DET VI SKAL STEMME OM!

Se mere her: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

TILMELDING

Kære medlemmer

Da der via indsamling af underskrifter fra mere en 1/3 af medlemmerne, er stillet mistillidsvotum til bestyrelsen i Vonsild Badminton Klub, indkalder vi hermed til ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 28. oktober kl. 19.00

På grund af Corona restriktionerne, kan lokaliteten desværre ikke oplyses endnu, idet det afhænger af, hvor mange deltagere vi bliver. Derfor kræves der tilmelding og dette skal ske til følgende e-mail:

info@vonsildbadminton.dk

senest den 23. oktober kl. 12.00 med angivelse af spilledag og tid. Hvis man tilmelder sig som forældre til et barn der spiller, skal barnet navn angives. Hvis man både selv spiller og har et barn der spiller, skal begge dele angives.

Der kan stilles forslag til dagsordenen til behandling på den ekstraordinære generalforsamling og disse skal ligeledes indsendes på ovenstående e-mail og skal være bestyrelsen ihænde senest den 23. oktober kl. 12.00.

Dagsorden og stedet for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, vil blive offentliggjort på VBK's hjemmeside i løbet af fredag den 23. oktober 2020.

 

Bestyrelsen for Vonsild Badminton Klub

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i VBK:  

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Information fra de respektive bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og resursepersoner
 3. Mistillidsvotum til medlemmer af bestyrelsen med den virkning, at de pågældende afgår.
 4. Grundet illoyalitet overfor bestyrelsen og dennes arbejde, udtrykker bestyrelsesmedlemmernerne (nævnt nedenfor under ’ad. 3’) et mistillidsvotum til Mogens Bygebjerg med det til følge, at han omgående udtræder af bestyrelsen.
 5. Der stemmes om Mogens Bygebjerg, på vegne af det samlede VBK, ønsker at han fortsætter sit bestyrelsesarbejde i VBK.
 6. Nyvalg til de bestyrelsesposter, der har været besat af de bestyrelsesmedlemmer, der er udtrykt mistillid til.
 7. Valg af 1 - 2 suppleanter.
 8. Eventuelt

 Ad.3:

Generalforsamlingen udtrykker sin mistillid til følgende bestyrelsesmedlemmer:

 1. Henrik Petersen
 2. Benny Schmidt
 3. Helga Jensen
 4. Martin Schmidt

Dette indebærer, at de pågældende afgår som bestyrelsesmedlem med det samme, og der foretages nyvalg til de pågældende poster.


 Nedenstående som er afledt af Coronasituationen, blev aftalt i fællesskab på HB mødet og gælder indtil videre:

  - Omklædningsrummene ved den store hal må KUN benyttes af håndbold og fodbold. De aftaler internt hvem der bruger hvilke.

  - Omklædningsrummene ved minihallen følger bookning af minihallen. Omklædningsrummene benyttes blandt andet til at udøvere fra forskellige hold ikke mødes. Tag også glasdøren ved indgangen i brug, således at indgang før aktivitet er via den ene vej og udgang er via den anden.

  - Minimer omklædning - bed udøverne om at møde omklædte op. Husk at hvis I benytter omklædning og bad skal I gøre rent inden.

  - Man går ikke ind i hallerne før ens hal tid starter.

  - Man sørger for at være ud af hallerne når ens hal tid slutter.

  - Ingen ophold i foyeren. Dvs. heller ikke til en øl efter træning, eller af familien som venter på at nogle bliver færdige.

  - Sørg for at holdene ikke mødes i foyeren. Dette sikres ved at benytte nødudgange, udgange fra omklædningsrum mod boldbanerne samt døren mod boldbanerne. Husk at låse efter jer.

 

 _____________________________________________________________________

HUSK 

-  at det stadig er muligt at købe klubtrøje og andet sportsudstyr til fordelagtige priser.

Se fremgangsmåden længere nede på siden. 


 

Vores generalforsamling er nu vel overstået og der er sket et par ændringer i bestyrelsen.

Vi har fået to nye medlemmer i bestyrelsen og to nye supplanter. 

Ændringerne kan ses under punktet: Klubben/bestyrelse


 

Hvis du ikke har mulighed for at spille fast hver uge, er det også muligt om fredagen at leje en bane for en time. Henvendelse herom til vores formand Benny Schmidt på        tlf. 28 30 51 05.

Pris for en time er kr. 75.00


 

  Klubtøj m.m.

Der kan stadig bestilles klubtøj og andet til favorable priser.  Man kan bruge linket: https://www.rsl.dk/shopishop/
 Klikke på bestilling af klubtøj -

brugernavn: vonsildbadminton

koden: klubtøj

 


 Kære alle Senior / Motion medlemmer:

 Vil ikke være søde at indsende mail om hvem der spiller hvornår og på hvilken bane. VBK har kun baneformænd registreret, hvilket ikke er nok. Så indsend venligst alle navne, banenr, dag/kl. på info@vonsildbadminton.dk  


 Det er muligt at købe hhv. nøgle og kort ved henvendelse til ALLAN Laursen på 30701830.

Der kan evt. være en fra hver bane, der anskaffer en nøgle.

 


 

  Opstrengning af ketcher til 120 kr.!!

- eller måske nyt grib

Vonsild Badminton Klub har lavet en aftale med vores formand Benny Schmidt, som betyder at du har mulighed for at få strenget din ketcher op til billige penge. Benny som spiller fast i Vonsild Badminton Klub, har fået sig en opstrengningmaskine, da han gerne vil udvikle sit spil. Det kan man ved at prøve både tykke eller tynde strenge, samt hvor hårdt den bliver strenget op. For Benny har det betydet meget på hans spil, og derfor vil han også gerne hjælpe andre, med at finde den rigtig opstrengning. Du har mulighed for bare at aflevere din ketcher og sige den skal bare strenges normalt op, og du har mulighed for at spørger ind til, hvad det vil sige at få en hårdere opstrengning osv., så du kan finde det, der passer til dig. 

Det er et super tilbud, som vi kan bakke op om -
og så til billige penge!

Det koster 120 kr. og din ketcher vil være klar inden for 2-3 dage. Skulle du være så uheldig, at du skal bruge din ketcher dagen efter, så er der også mulighed for det. 

Benny er i hallen mandag og onsdag kl.20.50 til 22.30 så der har du mulighed for at aflevere din ketcher.
Ellers kan i ringe til ham på 28 30 51 05 og aftale andet.

 


 

 Husk at tilmelde dig, vores nyhedmail. Så får langt de fleste informationer lige ned i mailboxen :-) Kig i venstre side, eller klik her 

Opfordring!

 • Den sidste, der forlader hallen bedes sørge for at låse frontdøren (med drejelås) og helst låse sidedøren med kort. Sidedøren er dog stillet til at låse automatisk kl. 23.30, hvis man intet kort har.

 • Desuden henstilles til at man stiller nettet på plads efter endt spilletid, hvis der ikke er andre, der er klar til at overtage banen.

 • Nettene bedes behandlet ordentlig, så de ikke kommer i klemme og bliver ødelagte. Nye net er dyre, og kan derfor medføre kontingentforhøjelse.

 • Når man er færdig med at spille, skal man sørge for at fjerne gamle bolde og løse fjer. Der står en stor saksemoppe i rengøringsrummet, der har dør fra hallen.

 


Billeder fra julestævne

Klik her

 

   

 

 Vi ses i en klub for alle !!!!!

  

 

Velkommen til

VonsildBadminton Klub

 

 

 

 

 

Kommende aktiviteter
22 november 2020 - 10:00
Julestævne
Vonsildhallen
Oktober 2020
<<     >>
Sn Man Tir Ons Tor Fre Lr
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Sidst opdate:
October 28, 2020, 23:46
Sponsor

 

Bliv medlem af VBK
Links