Referat fra den ekstra ordinære generalforsamling kan ses her
 

Tak

Den ekstra ordinære generalforsamling er nu afviklet under kyndig styring fra DGI.

Der var 59 stemmeberettigede, som gav deres holdning til kende med et massivt flertal for, at vi bevarer VBK som en klub med bredde, hvor der er plads til alle – både børn og unge, motionister, samt seniorer.

Jeg vil gerne på den nye Bestyrelses vegne sende en stor tak til alle, der har bakket op omkring generalforsamlingen, så vi fik så stort et fremmøde, som tilfældet var.

Som tidligere annonceret på hjemmesiden, kan børn og unge fortsat spille mandage fra 16-18. Der arbejdes på at finde en trænerløsning til den første time (16-17), da Henrik har valgt at stoppe som træner.

Der er måske allerede fundet en løsning, så vi håber, at det kan være på plads på mandag.

Seniorer finder deres egen løsning, så de maksimalt er 10 i hallen af gangen.

For motionister kræver det noget mere planlægning, så vi vender tilbage med dette, hvis/når det bliver aktuelt.

Der henstilles til, at alle restriktioner i forbindelse med Corona overholdes – herunder afspritning af fælles udstyr samt berøringsflader!

Den nye bestyrelse er bestående af følgende:

Mogens Bygebjerg
Susan Bay Larsen
Allan Rasmussen
Johnny Bull
Brian Hennings

Suppleanter:
Tanja Lyngsmose
Kim Lindved