Det er nu endelig blevet muligt at indkalde til:

Generalforsamling i VBK (Vonsild Badminton Klub)

Den 24. August 2021 kl. 19
I Vonsildhallen

Dagsorden til generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens beretning
4) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2020
5) behandling af indkomne forslag
6) Valg til bestyrelsen
(1) Valg af øvrige bestyrelsesmedlem Mogens og Susan er på valg,
Mogens er villig til genvalg
(2) Valg af to suppleanter Tanja og Kim er på valg. Begge er villig til
genvalg
7) Godkendelse af nye vedtæger
8) Conventus
9) Eventuelt

Der vil være en let forplejning i form af en sandwich samt en øl eller vand,
derfor bedes du tilmelde dig til Allan Rasmusen: Folehaven15@gmail.com
mobil tlf. 61706824

Vær opmærksom på, at der er forslag om vedtægtsændringer på
dagordenen. Det nye forslag kan ses på hjemmesiden under:
klubben/generalforsamling.

Vi håber på et stort fremmøde og glæder os til at se jer J

Med venlig hilsen
VBKs Bestyrelse