Formandens beretning 2022

Generalforsamling i VBK den 24.02.2022 – Formandens beretning 2021

 

Først og fremmest et stort velkommen og en tak til alle fremmødte medlemmer for at vise interesse i klubben. Det er rigtig vigtigt ift. indflydelse og ift. at bevare bredden i VBK – og dejligt motiverende for os i bestyrelsen 

 

År 2021 har været et år, hvor vi atter har været plaget af Corona i den første del af året, hvilket har betydet nedlukning af forårssæsonen. Derfor blev det også besluttet, at sæsonen 2021/2022 skulle være halv pris for de medlemmer, der betalte i sidste sæson.

Vi har heldigvis kunnet spille (næsten) uforstyrret af Corona i denne sæson, selv om det på nogle punkter stadig har haft konsekvenser – bl.a. har der været mange aflysninger til turneringskampe.

Der blev pga. Corona heller ikke afviklet VUMS i foråret, men et julestævne blev det da heldigvis til – det blev igen en rigtig god og hyggelig dag for de fremmødte 

Desuden har vores ”julehyggedag” igen været afviklet mellem jul og nytår, hvor ca. 25 medlemmer var mødt frem for at spille og nyde det socialt sammen – 15 personer spiste også pizza sammen 

 

Hvad er der ellers arbejdet med i bestyrelsen: Ja, vi har fået lavet en ny hjemmeside – stadig den samme adresse: vonsildbadminton.dk – som vi håber er god og indbydende. I hvert fald er den blevet nemmere at redigere i, hvilket var en af formålene med skiftet.

Desuden er der arbejdet videre med Conventus – et styresystem som på sigt skal gøre det hele nemmere, men som, ind til det kører, kræver rigtig mange ressourcer. Det er målet, at medlemmer fra (ca.) august måned selv kan og skal tilmelde sig den nye sæson via et link på hjemmesiden. Det kommer til at foregå ved, at der er en der tilmelder alle (2 eller 4) på banen og betaler for hele banen. Hvis der ikke betales med det samme, kan man ikke beholde sin bane fra den tidligere sæson. Andre kan så booke banen efter en given dato omkring sæsonstart, hvor banen blive frigivet, hvis den ikke er booket. Nærmere herom på hjemmesiden på et senere tidspunkt.

 

Der har generelt været meget at lave for bestyrelsen, da der også er kommet ny kasserer, og der er en del at sætte sig ind i med det nye system.

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for det gode arbejde og give en speciel tak til Allan og Mogens for den ekstra ordinære indsats.

 

I vores børne- og ungdomsafdeling har vi fået en ny træner – Klaus Bo Jensen – som erstatning for Anders, der har gjort det rigtig godt i flere år, men er blevet nødt til at trække sig pga. nyt arbejde.

Klaus er gået ind i opgaven med stor entusiasme – godt assisteret af datteren Ena.

Der er nu mere end 30 børn/unge i afdelingen. Klaus har fra start formået at skabe en god atmosfære og det virker til, at alle trives godt og nyder at komme til træningen. Nogle er også med ude til stævner.

Der arbejdes med forskellige muligheder ift. ungdomsafdelingen – bl.a. træner- og hjælpetrænerkurser, instruktører udefra, sommerfjer (ligesom fodboldskole) samt natminton, som i øvrigt er lejet til den 27.02, hvor der er VBK-dag for børn og forældre – og gerne tilskuere. Der kan læses mere om natminton på opslagstavlen.

Klaus har også sørget for et sponsorat, så der kan gives gratis bluser til alle børnene. I den forbindelse er det i bestyrelsen besluttet at lave en ny runde med meget billigt klubtøj. Der arbejdes på dette.

 

Der har i 2021 været et underskud i VBK, da kontingentet har været til halv pris, men det har udgifterne i klubben desværre ikke. Tværtimod har der været øgede udgifter til bl.a. Conventus.

Men selv med øgede udgifter, nye tiltag i ungdomsafdelingen samt planer om klubtøj, har vi i VBK stadig en solid økonomi. Derfor vil vi endnu en gang opfordre alle til at komme med forslag til, hvordan vi evt. kan bruge nogle af pengene, så alle får mest muligt ud af det 

 

Med ønsket om et lyst og godt år 2022 for VBK, hvor vi forhåbentlig skånes for nedlukning, men i stedet kommer i mål med de tiltag, som vi har sat i søen, vil jeg slutte med at takke alle for godt samarbejde 

 

 

 

 

 

På Bestyrelsens vegne

 

 

Brian Hennings