Generalforsamling 2022 d. 24.2.2022

1. Mogens er genvalgt som diregent.

2. Per joachim er genvalgt som referent.

3. Der er lavet et stort arbejde med at komme i hus med conventus og regnskab. Vi siger farvel til Johnny fra bestyrelsen.

4. Regnskab godkendt.

5. Der er ingen indkommen forslag.

6. Brian er genvalgt som formand. Kim og Julie er valgt som bestyrelsemedlemmer. Per joachim og Morten er genvalgt som suppleanter.

7. Revisoren er blevet genvalgt Jan Lottenburger.

8. Parkering ved indgangsdøren til hallen/ må man holde der.