Referat 2022

Generalforsamling d 24-2 2022

1 Mogens er genvalgt som diregent.

2 Per joachim er genvalgt som referent.

3 Der er lavet et stort arbejde med at komme i hus med conventus og regnskab.

Vi siger farvel til Johnny fra bestyrelsen.

4 Regnskab godkendt.

5 Der er ingen indkommen forslag.

6 Brian er genvalgt som formand.

Kim og Julie er valgt som bestyrelsemedlemmer.

Per joachim og Morten er genvalgt som suppleanter.

7 Revisoren er blevet genvalgt Jan Lottenburger.

8 Parkering ved indgangsdøren til hallen/ må man holde der.